Quay lại

THƯ VIỆN ẢNH: Workshop-NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC TRONG GIÁO DỤC (Đơn vị tổ chức: FAROS)

SH 4-5-6 Saritown, đường số 5, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

27/03/21

Workshop “NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC TRONG GIÁO DỤC” sẽ giúp những chủ trường, quản lý , giáo viên, CB-CNV của các trường học hoặc các tổ chức giáo dục khác có thể nhận diện được các vấn đề gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và đâu là giải pháp có thể giúp năng cao hiệu quả làm việc