Outdoor Cinema

The Edu House

01/15/22

Mini-workshop Barista Nhí

THE EDU HOUSE - SH 4-5-6 Saritown, đường số 5, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

12/05/21

THE EDU HOUSE - SH 4-5-6 Saritown, đường số 5, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

12/05/21

Weekend Movie

THE EDU HOUSE - SH 4-5-6 Saritown, đường số 5, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

12/04/21

Mini-workshop Tò he

THE EDU HOUSE - SH 4-5-6 Saritown, đường số 5, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

11/28/21

THE EDU HOUSE - SH 4-5-6 Saritown, đường số 5, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

11/28/21

Mini-workshop thiên văn học

THE EDU HOUSE - SH 4-5-6 Saritown, đường số 5, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

11/14/21

THƯ VIỆN ẢNH: Workshop MONTESSORI - REGGIO - STEINER: HỘI NGỘ GIÁO DỤC MỚI (Đơn vị tổ chức: The Caterpies)

SH 4-5-6 Saritown, đường số 5, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

04/17/21

SH 4-5-6 Saritown, đường số 5, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

04/17/21

THƯ VIỆN ẢNH: Sự kiện lễ ra mắt TỔ HỢP GIÁO DỤC CHO GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM THE EDU HOUSE

SH 4-5-6 Saritown, đường số 5, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

04/04/21

THƯ VIỆN ẢNH: Workshop "ĐÁNH THỨC NGÔN NGỮ CẢM XÚC" (Đơn vị tổ chức: TOMATO children's home)

THE EDU HOUSE - SH 4-5-6 Saritown, đường số 5, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

04/04/21

THE EDU HOUSE - SH 4-5-6 Saritown, đường số 5, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

04/04/21

THƯ VIỆN ẢNH: Workshop-NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC TRONG GIÁO DỤC (Đơn vị tổ chức: FAROS)

SH 4-5-6 Saritown, đường số 5, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.HCM

03/27/21