Entertainment: Hoạt động dành cho GIA ĐÌNH

- Indoor tour: Các hoạt động giải trí mang tính giáo dục cho Gia Đình trong nhà như VR GAME Tour, 3D TOUCH, 3D mapping, Show Múa Rối; Chương trình ROBOTIC, Xe popcorn,...

- Outdoor tour: Các hoạt động mang tính kết nối cho Gia Đình ngoài trời như Tour SUNSET bằng Xe Điện; xe đạp cho Gia Đình ....

THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC

LIÊN HỆ

Cám ơn bạn đã gửi thông tin.