Mini- workshop Tò he

The Edu House

09:00 ngày 28/11/2021

Sáng CN ngày 28/11, The Edu House tổ chức 1 buổi worshop nặn Tò he, trò chơi dân gian cho các bé
Trải nghiệm: 
. Giới thiệu về Trò chơi dân gian Nặn" Tò He" 
. Thưởng thức nghệ nhân trình diễn nặn tò he
. Cùng nặn tượng chủ đề "Giáng sinh". 
Qua đó, các bé có thể rèn luyện sự khéo léo của mình bằng những động tác vê vê, nắn nắn những mẩu bột đủ màu sắc. Ngoài ra, cuối buổi có thành phẩm cho bé đó là 1 tác phẩm tò he do bé nặn mang về.